0909055502

Hoạt động

1.    Chuyên cung cấp  G-Tec UPS

2.    Cung cấp nguồn DC 48 V – 220VDC

3.    Cung cấp Acquy VISION, Fiamm & Apollon Diamond Ni-Cd

4.    Bảo trì – Sửa Chữa UPS , Battery Charger