0909055502

Hoạt động

1.    Chuyên cung cấp  GTec UPS

2.    Cung cấp nguồn Tecned Charger 110VDC- 220VDC

3.    Cung cấp Acquy Marstech - Enersys- Apollon Diamond Ni-Cd

4.    Bảo trì – Sửa Chữa UPS , Battery Charger